Теодосий Радулов

Аквапарк Груп бяха едни от първите доставчици, с които се свързахме за изграждането на нашата професионална оранжерия. През цялото време те поддържаха връзка с нас за продължителен период, докато системата не беше инсталирана в рамките на уговорения ден.