Аквапарк Груп
Изграждане на поливни системи|Производство на оранжерии|Системи за охлаждане с водна мъгла|Озелеяване

помпен блок за мобилна система AQUA FOG

Автоматизиран помпен блок за мобилна система за охлаждане с водна мъгла AQUA FOG

блока включва 

1/ попа 15атм 20л/ч 220V 50W

2/ филтър

3/ цикличен вграден тайме в диапазон на работа от 1секунда до 30минути

150 лв.