Аквапарк Груп
Изграждане на поливни системи|Производство на оранжерии|Системи за охлаждане с водна мъгла|Озелеяване

система за аеропоника

Предлагаме изцяло нова технология за отглеждане на зеленчукови култури в оранжеията известна в цял свят със своите високи доиви.Технологията представлява отглеждане на зеленчукови култури с разпръскване на хранителни разтвори позволяващи високите добиви.Смесвайни въздух и воден разтвор на определени къси цикли се развива изключително добра коренова система и растенията се развиват по бързо от обикновено отглежданите култури.За повече информация и изготвяне на оферти се свържете с нас.

0 лв.