Аквапарк Груп
Изграждане на поливни системи|Производство на оранжерии|Системи за охлаждане с водна мъгла|Озелеяване

Автоматизирани пдземни поливни системи за паркове, градини обществени места, фабрики и всякакви зелени площи